Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-1602
Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu
1.
Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības laikposmā no 2017. līdz 2022. gadam:
1.1.
valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, nepārsniedzot 20 557 173 euro;
1.2.
valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, nepārsniedzot 10 695 868 euro.
(Grozīts ar MK 12.12.2017. rīkojumu Nr. 733; MK 07.10.2019. rīkojumu Nr. 489; MK 16.11.2020. rīkojumu Nr. 666)
2.
Noteikt Iekšlietu ministrijai valsts budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistības:
2.1.
pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" 2017. gadā – 6 672 161 euro apmērā, 2018. gadā – 8 569 537 euro apmērā, 2019. gadā – 4 157 475 euro apmērā un 2020. gadā – 1 158 000 euro apmērā;
2.2.
pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2017. gadā – 90 000 euro apmērā, 2018. gadā – 692 585 euro apmērā, 2019. gadā – 1 515 307 euro apmērā, 2020. gadā – 5 679 905 euro apmērā un  2021. gadā – 645 671 euro apmērā. 
(Grozīts ar MK 12.12.2017. rīkojumu Nr. 733; MK 07.10.2019. rīkojumu Nr. 489; MK 16.11.2020. rīkojumu Nr. 666)
3.
Noteikt Iekšlietu ministrijai valsts budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2022. gadā 2 072 400 euro apmērā.