MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1188
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420268721
1.
Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr. A420268721.
 
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
 
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A420268721.