MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-275
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Melīdas ielā 11–79, Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.