MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3289
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu"
1.
Atbalstīt Protokola, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu (turpmāk – protokols), parakstīšanu.
2.
Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt protokolu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā parakstīto protokolu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā. Likumprojektu Saeimā iesniegt vienlaikus ar nepieciešamajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.