MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-1398
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.