MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1450
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.