Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 589
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 23. §)
23-TA-1634
Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi
1.
Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. pantu apstiprināt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi šādā sastāvā:
1.1.
A. Ancāne – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja;
1.2.
J. Asaris – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras priekšmetu aprites daļas vadītājs, arheologs;
1.3.
V. Brūzis – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītāja pienākumu izpildītājs;
1.4.
J. Dambis – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs;
1.5.
R. Liepiņš – arhitekts, kultūras ministra uzaicināts speciālists;
1.6.
A. Kušķis – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos;
1.7.
A. Lapiņš – arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs;
1.8.
B. Moļņika – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre;
1.9.
P. Ratas – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienesta vadītājs, Rīgas pilsētas arhitekts;
1.10.
D. Pētersone – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Zemes pārvaldības un plānojumu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 16. septembra rīkojumu Nr. 517 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 181. nr.).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis