MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1501
Informatīvais ziņojums "Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.