MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-302
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām"