MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-755
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.