Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 329
Rīgā 2023. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 29 45. §)
23-TA-1162
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 18.00.00 ''Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem'' uz Ārlietu ministrijas budžetu
1.
Pamatojoties uz likuma ''Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam'' 66. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 3 103 300 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 ''Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem'', tai skaitā:
1.1.
3 000 000 euro apmērā uz Ārlietu ministrijas budžeta programmu 07.00.00 ''Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība'', lai sniegtu atbalstu Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai;
1.2.
103 300 euro apmērā uz Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.04.00 ''Diplomātiskās misijas ārvalstīs'' Latvijas eksperta norīkošanai Eiropas Komisijā darbam ar Ukrainas rekonstrukcijas jautājumiem.
2.
Šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā norādītais finansējums paredzēts šādiem atbalsta virzieniem:
2.1.
Ukrainas valdības un Čerņihivas apgabala administrācijas identificēto sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukcijai sadarbībā ar Ukrainas publiskās pārvaldes iestādēm, slēdzot līgumu ar ANO Attīstības programmu;
2.2.
sieviešu rehabilitācijas centra izveidei Čerņihivas apgabalā un sieviešu atbalsta centra izveidei Čerņihivas pilsētā sadarbībā ar Latvijas biedrību ''Centrs MARTA'' un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, slēdzot līgumu ar biedrību ''Centrs MARTA'';
2.3.
Čerņihivas apgabala Jahidnes ciema mājokļu rekonstrukcijai un kopienas centra izveides uzsākšanai sadarbībā ar Latvijas nodibinājumu ''Entrepreneurs for Peace'' un Čerņihivas apgabala Ivanivkas pašvaldību, slēdzot līgumu ar nodibinājumu ''Entrepreneurs for Peace'';
2.4.
Čerņihivas apgabala rekonstrukcijas plānošanas un rekonstrukcijas procesu uzraudzības atbalstam, pēc ad hoc principa nodrošinot tehniskā atbalsta sniegšanu un spēju stiprināšanu rekonstrukcijas jautājumos un neatkarīgu rekonstrukcijas procesu uzraudzību, tai skaitā iesaistot kompetentus Latvijas ekspertus.
3.
Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
4.
Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 4. panta otro daļu un 5. panta 4., 6. un 7. punktu Ārlietu ministrijai patstāvīgi pieņemt lēmumus par šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētā finansējuma sadalījumu šā rīkojuma 2. punktā minētajiem atbalsta virzieniem un finanšu līdzekļu piešķiršanu attīstības sadarbības aktivitātēm, kā arī nepieciešamo līgumu slēgšanu.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs