Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 889
Rīgā 2021. gada 6. decembrī (prot. Nr. 78 17. §)
21-TA-1084
Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim 
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 3. panta trešo daļu apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim (pielikums).
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Kultūras ministrs N. Puntulis
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. decembra
rīkojumam Nr.
889
Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Nr.

 p. k.

Pašvaldības

Euro
1. Rīgas valstspilsēta 51 902
2. Daugavpils valstspilsēta 6 609
3. Jelgavas valstspilsēta 7 616
4. Jūrmalas valstspilsēta  6 213
5. Liepājas valstspilsēta 6 411
6. Rēzeknes valstspilsēta 5 207
7. Ventspils valstspilsēta 8 214
8.

Aizkraukles novads

14 228

9. Alūksnes novads 8 017
10. Augšdaugavas novads 8 615
11.

Ādažu novads

6 615

12.

Balvu novads

14 022

13. Bauskas novads 18 438
14.

Cēsu novads

17 638
15. Dienvidkurzemes novads 12 223
16. Dobeles novads 11 022
17. Gulbenes novads 11 423
18. Jelgavas novads 12 624
19. Jēkabpils novads 12 826
20. Krāslavas novads 7 413
21. Kuldīgas novads 10 819
22. Ķekavas novads 9 020
23. Limbažu novads 16 836
24.

Līvānu novads

4 408
25. Ludzas novads 9 816
26. Madonas novads 20 043
27. Mārupes novads 6 415
28. Ogres novads 25 853
29. Olaines novads 2 605
30. Preiļu novads 8 413
31. Rēzeknes novads 14 423
32. Ropažu novads 8 018
33. Salaspils novads 3 608
34. Saldus novads 12 421
35. Saulkrastu novads 4 610
36. Siguldas novads

12 826

37. Smiltenes novads

8 418

38. Talsu novads 14 228
39. Tukuma novads 15 633
40. Valkas novads 4 207
41. Varakļānu novads 2 004
42. Valmieras novads 21 244
43. Ventspils novads 4 407

Kopā

487 551