MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3090
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.