Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 60
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 11. §)
21-TA-61
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 200. nr.; 2018, 147. nr.; 2019, 255. nr.; 2020, 136. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.2.1. iznākuma rādītājs – speciālistu skaits, kuri piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, – 6 776;".
2.
Izteikt 4.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.2.5. rezultāta rādītājs – speciālistu skaits, kas paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā, – 6 776."
3.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 757 399 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 193 789 euro un valsts budžeta finansējums – 563 610 euro."
4.
Izteikt 28.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.2.4. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs īsteno konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojektu, kura ietvaros sniedz ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem, kā arī sadarbībā ar finansējuma saņēmēju izvērtē izmēģinājumprojekta rezultātus. Izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā 24 mēnešus."
5.
Izteikt 33.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.1.2. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis