MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-805
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.