MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2537
Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
 
2.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministre.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ne vairāk kā 52 961 943  euro apmērā Būvniecības valsts kontroles birojam maksas samazinājumam par sistēmas pakalpojumiem kompensējošo pasākumu īstenošanai saskaņā ar likumprojekta 1. pantā noteikto.
5.
Ekonomikas ministrijai 2023. gadam nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 70 615 924  euro apmērā, lai nodrošinātu likumprojekta 1.pantā  noteikto normu īstenošanu, paredzēt likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā.