MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-290
Noteikumu projekts "Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība"