MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1032
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.