MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-510
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
Atbalstīt Finanšu ministrijas šo noteikumu projekta virzības ietvaros sniegto informāciju un piedāvāto risinājumu attiecībā uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras funkciju nepārtrauktības nodrošināšanu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.