MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1058
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valstij piekrītošo nekustamo īpašumu “Zūru atpūtas mājas”, Vārves pagastā, Ventspils novadā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.