MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2613
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt un rast risinājumu finanšu resursu piesaistei atlikušo saistību izpildei sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2022.gadā.