MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-718
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.