Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 999
Rīgā 2021. gada 22. decembrī (prot. Nr. 81 107. §)
21-TA-1742
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 227A., 229A., 232A., 236A., 242A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5.16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.16.3. reģistrēto autoostu un dzelzceļa staciju biļešu kasēs;".
2.
Papildināt ar 5.16.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.16.3 reģistrētās autoostās un dzelzceļa stacijās, kurās tiek sniegti saimnieciskie pakalpojumi un nav iespējams organizēt epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto saimniecisko pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem saimnieciskajiem pakalpojumiem, sadarbspējīgo sertifikātu verifikāciju nodrošina pie ieejas saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā, kas darbojas epidemioloģiski  drošā vidē;".
3.
Svītrot 5.20. apakšpunktu.
4.
Izteikt 5.26.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.26.22. ja netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti, iekštelpās vienlaikus var atrasties ne vairāk par 10 apmeklētājiem, katram apmeklētājam paredzot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un pirms ieejas reliģiskās darbības veikšanas vietā katru apmeklētāju nodrošinot ar  FFP-2 respiratoru lietošanai dievkalpojuma laikā;".
5.
Izteikt 5.26.23. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.26.23. tiek nodrošināts, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaikus ar pulcēšanos, kurā netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti;".
6.
Papildināt ar 5.58.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.58.1 no 2021. gada 24. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim ieceļojot Latvijas Republikā no Vācijas Federatīvās Republikas, Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas Karalistes, Zviedrijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Īrijas un Krievijas Federācijas, personas (tai skaitā arī ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī uzrāda pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 48 stundu laikā veiktu antigēna testu, un testa rezultāts ir negatīvs;".
7.
Papildināt ar 5.58.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.58.2 šā rīkojuma 5.58.1 apakšpunktā minētās personas, kas izmanto starptautiskā pārvadātāja transportlīdzekli, uzrāda pārvadātājam derīgu sadarbspējīgu sertifikātu papīra formā vai viedierīcē vai Covid-19 testēšanas pārskatu ar testēšanas rezultātu. Pārvadātājs vizuāli vai elektroniski pārbauda uzrādītā dokumenta derīgumu. Ja persona nevar uzrādīt kādu no minētajiem dokumentiem, starptautiskais pārvadātājs atsaka iekāpšanu transportlīdzeklī;".
8.
Papildināt ar 5.58.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.58.3 ja persona, kas ieradusies Latvijas Republikā no šā rīkojuma 5.58.1 apakšpunktā minētās valsts, neizmantojot pārvadātāja transportlīdzekli un nav veikusi Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, tā testu veic nekavējoties pēc ieceļošanas valstī, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, tuvākajā laboratorijā;".
9.
Izteikt 5.61. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.61. šā rīkojuma 5.58.1 un 5.59.2. apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 167. punktā noteiktajos gadījumos;".
10.
Papildināt ar 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Šā rīkojuma 5.14. apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā uz saimniecisko pakalpojumu sniegšanas un pasākumu organizēšanas laika ierobežojumu netiek piemērots no 2021. gada 31. decembra plkst. 23:00 līdz 2022. gada 1. janvāra plkst. 6:00. "
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts