Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 210
Rīgā 2024. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 14 25. §)
24-TA-224
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 3.1, ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 82. nr.; 2023, 85., 131. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Atbalsta apmērs ir 60 euro par ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam pieteikto hektāru, un to nosaka, ņemot vērā ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta avansa apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (turpmāk – regula 2021/2116), 44. panta 2. punkta "a" apakšpunktu."
Ministru prezidentes pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Zemkopības ministrs A. Krauze