MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1484
Informatīvais ziņojums„Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestādes "Rīgas Stila un modes tehnikums" un "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums" īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, termiņu pagarināšanu”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par Rīgas Stila un modes tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma augstas gatavības projekta termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 31.decembrim.