MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-351
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas prēmēšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).