Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 58
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 9. §)
21-TA-1003
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 26., 189. nr.; 2018, 53. nr.; 2019, 42. nr.; 2020, 56. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Pasākuma īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 661 489  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 662 265   euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 999 224  euro."
2.
Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
"33. Projekta īstenošanas procesā ekspertu un konsultantu statusā var iesaistīt iestādes vai pētnieku grupas (tai skaitā no ārvalstīm), kuru darbība ir saistīta ar dalību starptautiskajos pētījumos un pētījumu vai datu uzkrāšanas procesa ietvaros iegūtu rezultātu analizēšanu un izmantošanu izglītības politikas veidošanā. Ekspertus un konsultantus iesaista, piemērojot Publisko iepirkumu likumu un īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns