Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 812
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 18. §)
21-TA-805
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2010, 77. nr.; 2013, 148. nr.; 2016, 245. nr.; 2019, 251. nr.; 2020, 86A. nr.; 2021, 77. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
svītrot 3. punktu;
1.2.
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Ja par bērnu Latvijas Republikā ir piešķirti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Pabalstu samazina par izmaksāto uzturlīdzekļu apmēru, pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija reizi nedēļā informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar uzturlīdzekļu izmaksu vai izmaksas izbeigšanu.";
1.3.
papildināt ar 18.3 punktu šādā redakcijā:
"18.3 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim pabalstu piešķir un izmaksā tādā apmērā un kārtībā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2021. gada 31. decembrim. Par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic pabalsta pārrēķinu, izmaksājamo pabalstu nesamazinot par piešķirtās pensijas par apgādnieka zaudējumu, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā un ģimenes valsts pabalsta summu, un nodrošina pabalsta starpības izmaksu līdz 2022. gada 31. martam."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis