MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-241
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"
1.
Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt fiskālā nodrošinājuma rezervi 2023. un 2024. un 2025.gadam Fiskālās disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t.i. 0,1% no IKP.