MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-867
Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Valsts ieņēmumu dienests nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piešķir tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par likumprojekta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.