Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 525
Rīgā 2024. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 26 62. §)
24-TA-1561
Par Ilondas Stepanovas pārcelšanu
1.
Ņemot vērā pret Satiksmes ministrijas valsts sekretāri Ilondu Stepanovu ierosinātās disciplinārlietas (ierosināta ar satiksmes ministra 2024. gada 24. janvāra rīkojumu Nr. 01-03/30 "Par disciplinārlietu ierosināšanu pret I. Stepanovu") izmeklēšanā konstatētos faktus un norādītos apsvērumus (disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas 2024. gada 12. jūnija atzinums Nr. 3.4.1./2024-ALVA-2-1727-IP), šā rīkojuma anotācijā minētos apsvērumus, kā arī pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 11. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2023. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 9.8. apakšpunktu un Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31. panta otro daļu, atbalstīt disciplinārsoda – pazemināšana amatā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem – piemērošanu Satiksmes ministrijas valsts sekretārei Ilondai Stepanovai.
2.
Saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31. panta otro daļu pilnvarot satiksmes ministru, pamatojoties uz šā rīkojuma 1. punktu, kā arī Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 30. panta pirmo un otro daļu, 31. panta pirmās daļas 1. punktu un 36. panta otro daļu, piemērot Satiksmes ministrijas valsts sekretārei Ilondai Stepanovai disciplinārsodu, pazeminot I. Stepanovu amatā un pārceļot viņu Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktora amatā uz laiku līdz 2025. gada 10. februārim, saglabājot pārcelšanas valsts sekretāra amatā noteikto termiņu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens