MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-632
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.1.i. investīcijas “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”  īstenošanu”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.1.i investīcijas “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde” (turpmāk – 6.3.1.1.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Atbalstīt 6.3.1.1.i. investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu - pievienotās vērtības nodokli indikatīvi 100 800 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu 6.3.1.1.i investīcijas projekta īstenošanai un pievienotā vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.