MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-824
Rīkojuma projekts "Par Irēnu Misus"

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.