Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 982
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 59. §)
21-TA-1669
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai
1.
Lai sniegtu atbalstu Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai un piešķirtu finanšu palīdzību Ukrainas nevalstiskajai organizācijai ''Вірю в Україну'', atļaut Aizsardzības ministrijai 2021. gadā uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" 10 000 euro apmērā.
2.
Aizsardzības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minēto iemaksu veikt no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
3.
Aizsardzības ministrijai noslēgt līgumu ar Ukrainas nevalstisko organizāciju ''Вірю в Україну'' par finanšu palīdzības piešķiršanu šā rīkojuma 1. punktā minētajam mērķim, nosakot, ka Ukrainas nevalstiskā organizācija ''Вірю в Україну'' ir atbildīga par finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši to piešķiršanas mērķim.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs