MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-196
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2.
Valsts kanceleja noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.