Rīkojuma projekts

24-TA-1016
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam
1.
Apstiprināt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2024.–2027. gadam (turpmāk – plāns).
2.
Noteikt Kultūras ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā, bet par līdzatbildīgajām institūcijām – Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Sabiedrības integrācijas fondu.
3.
Atbildīgajai institūcijai un līdzatbildīgajām institūcijām plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2024. gadā nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2025., 2026. un 2027. gadā skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Savukārt, ja budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā netiek atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana, plānā paredzētais ir nodrošināms atbilstoši iesaistīto institūciju rīcībā esošajam finansējumam.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds