MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2695
Rīkojuma projekts "Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.