MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1607
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Komunisma upuru memoriālajā fondā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
 
2.
Lai veicinātu praktisko sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm un sabiedrības izpratni par komunistiskā režīma radītajām sekām, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” līdzekļiem veikt iemaksu Komunisma upuru piemiņas memoriālā fonda budžetā 50 000 USD apmērā.
3.
Izdevumus, kas Ārlietu ministrijai nepieciešami, lai nodrošinātu rīkojuma 2.punktā noteikto, segt Ārlietu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
 
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši Ārlietu ministrijas iesniegtajam pieprasījumam veikt nepieciešamās apropriācijas pārdales Ārlietu ministrijai apstiprinātā budžeta ietvaros.