MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1393
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.