MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-544
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.