MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1238
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma  projektu parakstīšanai.