Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 860
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 35. §)
21-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma
8. panta ceturtās daļas 1. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 42. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Šķirnes liellopu, cūku, aitu un kazu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, ja tā atbilst regulas 2016/1012  20. panta 1. punktā un II pielikuma 1. daļas II nodaļā noteiktajām prasībām un audzēšanas programmas īstenošanas prasībām, ir snieguma pārbaudē un ja:
9.1. piena liellopa izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē;
9.2. gaļas liellopa izcelsme ir zināma vismaz divās priekšteču paaudzēs;
9.3. cūkas izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē;
9.4. aitas izcelsme ir zināma vismaz divās priekšteču paaudzēs, izņemot Romanovas šķirnes aitas, kurām izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē;
9.5. kazas izcelsme ir zināma vismaz vienā priekšteču paaudzē."
2.
Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 Zirgu ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā, ja tas atbilst regulas 2016/1012 20. panta 1. punktā un II pielikuma 1. daļas II nodaļā noteiktajām prasībām, ir snieguma pārbaudē un tā izcelsme atbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām."
3.
Papildināt ar 9.2 punktu šādā redakcijā:
"9.2 Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu, ja tas ir iesaistīts jaunas šķirnes radīšanā vai šķirnes atjaunošanā vai pieder pie apdraudētas šķirnes, var ierakstīt attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā saskaņā ar audzēšanas programmā noteiktajām prasībām."
4.
Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Biedrība vai organizācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā iesnieguma un šo noteikumu 13. punktā minētās informācijas saņemšanas vai saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minēto vienošanos izvērtē lauksaimniecības dzīvnieka atbilstību šo noteikumu 6.​​​​​, 7., 8., 9., 9.1, 9.2 ​​​​​​​un 10. punktā minētajām prasībām un izpilda vienu no šādām darbībām:
14.1. ieraksta lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatā vai krustojuma vaislas cūkas reģistrē ciltsreģistrā;
14.2. papīra vai elektroniska dokumenta formā paziņo ganāmpulka īpašniekam par atteikumu ierakstīt lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatā vai reģistrēt krustojuma vaislas cūku ciltsreģistrā, ja vien savstarpējā vienošanās neparedz, ka paziņojums par atteikumu netiek sūtīts."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards