Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 229
Rīgā 2023. gada 9. maijā (prot. Nr. 25 21. §)
23-TA-365
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba
likuma
10. panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 63. nr.; 2022, 180. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
"33. Ja bišu stropus laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim pārvieto ārpus novietnes uz pagaidu atrašanās vietu augu apputeksnēšanai vai produkcijas ražošanai, to īpašnieks vai turētājs, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, septiņu dienu laikā pēc minētās pārvietošanas paziņo datu centram Komisijas 2019. gada 28. jūnija Deleģētās regulas (ES) 2019/2035, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, 27. pantā noteikto informāciju, norādot atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas un administratīvi teritoriālā iedalījuma vienības nosaukumu, uz kuru pārvietoti bišu stropi, un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, no kuras tie izvesti."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits