Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 872
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 58. §)
21-TA-494
Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu
1.
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards