22-TA-802
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā"
(T. Linkaits, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2021.– 2027. gadam Latvijas kopējās Kohēzijas politikas aploksnes ietvaros netiek uzsākti jauni Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēti transporta sektora projekti pirms nav pabeigti uzsāktie transporta sektora projekti, izņemot, ja šie projekti ir ar būtisku nozīmi transporta nozares attīstībā.