MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2064
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2022.gada maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikums uz 2023. gada 1. janvāri 217 539 euro apmērā novirzāms uz šādām Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām, tai skaitā:
3.1.
39.06.00 “Tiesu medicīniskā ekspertīze” Valts tiesu medicīnas ekspertīzes centram neatliekamu pamatfunkciju pasākumu uzturēšanai 157 539 euro apmērā;
3.2.
06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs” Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam vienreizēju pasākumu izstāžu darbības nodrošināšanai 60 000 euro apmērā;
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šā protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot Saeimu, palielināt Veselības ministrijai likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 2023.gadā noteikto apropriāciju.