Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 947
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 48. §)
21-TA-1413
Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Starptautiskā Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta ''Lifeline'' budžetos
1.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja darbībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta programmas 02.00.00 ''Iemaksas starptautiskajās organizācijās'' līdzekļiem iemaksāt ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja budžetā 10 000 euro.
2.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas darbībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta programmas 02.00.00 ''Iemaksas starptautiskajās organizācijās'' līdzekļiem iemaksāt ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetā 10 000 euro.
3.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO Starptautiskā Bērnu fonda darbībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta programmas 02.00.00 ''Iemaksas starptautiskajās organizācijās'' līdzekļiem iemaksāt ANO Starptautiskā Bērnu fonda budžetā 10 000 euro.
4.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO starpaģentūru palīdzības plānam Mali, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta programmas 02.00.00 ''Iemaksas starptautiskajās organizācijās'' līdzekļiem iemaksāt ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali budžetā 10 000 euro.
5.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā darbībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā iemaksāt ANO Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā budžetā 10 000 euro.
6.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu UNESCO Starptautiskajai programmai komunikācijas attīstībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā iemaksāt UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai budžetā 10 000 euro.
7.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu Eiropas Demokrātijas fonda darbībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā iemaksāt Eiropas Demokrātijas fonda budžetā 10 000 euro.
8.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu Afganistānai Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta ietvaros, Ārlietu ministrijai 2021. gadā iemaksāt Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta budžetā 10 000 euro.
9.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu EDSO Speciālās novērošanas misijai Ukrainā, Ārlietu ministrijai 2021. gadā iemaksāt EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā 10 000 euro.
10.
Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda ''Lifeline'' darbībai, Ārlietu ministrijai 2021. gadā iemaksāt Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda ''Lifeline'' budžetā 10 000 euro.
11.
Lai nodrošinātu šā rīkojuma 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minēto iemaksu veikšanu, atbalstīt apropriācijas pārdali 60 000 euro apmērā no Ārlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 01.04.00 ''Diplomātiskās misijas ārvalstīs'' uz programmu 02.00.00 ''Iemaksas starptautiskajās organizācijās''.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs