MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-628
Rīkojuma projekts "Par Ēriku Kristiānu Selgu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu apstiprināšanai.