Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 234
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 53. §)
24-TA-298
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"
1.
Atbilstoši likuma ''Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam'' 72. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadam 1 703 864 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", lai  no 2024. gada 1. jūlija palielinātu kompensējamo zāļu kompensācijas apmēru  no 50 % uz 75 %.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidente E. Siliņa
Veselības ministrs H. Abu Meri