MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-3165
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, rekonstrukcijā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2024. gada 31. maijam sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finansējuma ietvaros plānoto atbalsta izlietojumu un atbilstošajām procedūrām, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” uz Ekonomikas ministrijas budžetu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Ukrainas rekonstrukcijas nodrošināšanai Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā, Latvijas Republikas vēstniecībā Ukrainā, Finanšu ministrijā (Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā) tiek izveidotas jaunas amata vietas, kā arī norīkotā eksperta vieta Eiropas Komisijā laika posmā no 2024. līdz 2026. gadam.